ENHÖRNINGEN

Enhörningen är troligen det mest mystiska av alla legenddjur. Vita som snö och rena som änglar är de symbolen för godhet. De är också fruktade för sin förmåga att slåss mot det onda.

En enhörning ser ut som en högrest vit hingst, med ett spiralvridet gyllene horn mitt i pannan. Hovarna är även de svagt gyllene. Tänderna är vita och perfekta.

Enhörningar är fruktansvärt stolta och mycket skygga. De är enstöriga och undviker att komma nära människor och andra intelligenta varelser. Våldsamma varelser och varelser som är skapade av makter som är fiender till Moder Jord är enhörningarnas dödsfiender, och enhörningar anfaller dessa med ett dödsföraktande raseri om de kommer i närheten. Om den förföljs av vänligt sinnade varelser flyr den så länge den kan. Bara om den trängs in i ett hörn anfaller den.

Endast om en godhjärtad, ren och oskuldsfull jungfru närmar sig finns möjligheten att den låter henne komma i närheten. Det kan i så fall även hända att den låter sig charmas av henne, och förblir hennes tjänare och riddjur, så länge som hon förblir ren och godhjärtad, och inte låter en man komma henne in på livet.

Enhörningar är immuna mot alla gifter. Om en enhörning vidrör en vänligt inställd varelse med sitt horn läker beröringen. Den upptäcker också telepatiskt alla varelser som är fientligt inställda mot den och dess härskarinna. Enhörningar är intelligenta och kommunicerar telepatiskt med sina vänner på upp till 100 meters avstånd.

Källa: http://www.mythsandlegends.net

Gårdens egna enhörningar strövar helt fritt och befinner sig mest i Skatans ekopark där dom trivs i den vackra och speciella naturen. Dom är så skygga att dom är nästan omöjliga att få syn på.

Mycket tidigt på morgonen så går dom ner till dödisgroparna (tjärnar bildade av inlandsisen) för att dricka och bada i skydd av den tidiga morgondimman. Vattnet i dessa tjärnar härstammar delvis från inlandsisen och är mycket rent vilket uppskattas av enhörningarna.

Vill du få en skymt av dom har du störst chans om du gömmer dig vid en av dödisgroparna en tidig höstmorgon. Ju tätare dimman ligger över tjärnen desto troligare att dom kommer för att dricka.

Du måste ligga helt judlöst och du måste finna en fridfull och positiv sinnesstämning för att dom skall komma. Negativa tankar och känslor tycker dom mycket illa om och känner telepatiskt, då håller dom sig gömda.